Pranešimas spaudai

                                                                         

                                                                                       2015 m. rugsėjo 30 d.

Projektas „UAB ”Baltic Sewing Company” paslaugų pardavimų plėtra naujose rinkose“ įvykdytas
UAB ”Baltic Sewing Company” jauna, veržli, turinti ambicingų plėtros planų įmonė, veikianti pakankamai siauroje - tik didelių partijų drabužių siuvimo paslaugų rinkoje, sėkmingai įvykdė projektą - „UAB ”Baltic Sewing Company” paslaugų pardavimų plėtra naujose rinkose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K- 05-109). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos Galimybės“. Projekto vertė – 32 031,68 euras, o 19 218,89 eurų skirta iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų. 

Projektas sudarė UAB „Baltic Sewing Company“ galimybę savarankiškai dalyvauti tarptautinėse parodose ir užmegzti tiesioginius ryšius su įmonės paslaugų ir produktų vartotojais bei partneriais naujose rinkose. Kryptinga ir tikslinga darbuotojų, atsakingų už įmonės plėtrą, veikla su kitose šalyse esančiais potencialiais klientais bei specializuotos rinkodaros priemonės leido pagerinti užsienio klientų bei partnerių pasiekiamumą ir jų poreikių tenkinimą bei sudarė puikią galimybę taikyti vieningą rinkodaros politiką ir greičiau bei efektyviau pristatyti naujai kuriamas bei tobulinamas paslaugas ir produktus užsienio vartotojams.

Įgyvendinus projektą, sukaupta informacija bus naudojama kuriant naujas bei tobulinant/atnaujinant esamas įmonės paslaugas ir produktus bei planuojant eksporto plėtros kryptis. Numatoma ir toliau dalyvauti parodose ir išnaudoti projekte sukauptą patirtį.

Įmonė neketina sustoti ir planuoja plėsti partnerių tinklą, didinti eksporto apimtis bei vardo žinomumą dar aktyviau ir efektyviau.