Pranešimas spaudai

                                                                   

                                                                             2015 m. rugsėjo 29 d.

Projektas „UAB ”Baltic Sewing Company” veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą Vakarų rinkose“ įvykdytas

UAB ”Baltic Sewing Company” jauna, veržli, turinti ambicingų plėtros planų įmonė, besispecializuojanti didelių apimčių užsakymų viršutinių moteriškų ir vyriškų rūbų siuvimo srityje, sėkmingai įvykdė projektą - „UAB ”Baltic Sewing Company” veiklos efektyvumo didinimas, skatinant eksportą Vakarų rinkose“ (Nr. VP2-2.1-ŪM-04-K-04-289). Šis projektas buvo iš dalies finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo pagal priemonę „Naujos Galimybės“. Projekto vertė – 51 744,96 eurai, o 31 046,97 eurai skirta iš Europos Sąjungos Struktūrinių fondų. 

Projektu UAB „Baltic Sewing Company“ siekė strateginių tikslų – savarankiškai dalyvauti tarptautinėse parodose ir užmegzti tiesioginius ryšius su įmonės paslaugų vartotojais bei partneriais naujose rinkose. Kryptinga ir tikslinga darbuotojų, atsakingų už įmonės plėtrą, veikla su kitose šalyse esančiais potencialiais klientais bei specializuotos rinkodaros priemonės leido pagerinti užsienio klientų bei partnerių pasiekiamumą ir jų poreikių tenkinimą bei sudarė galimybę taikyti vieningą rinkodaros politiką ir greičiau bei efektyviau naujų/atnaujintų paslaugų asortimentą užsienio vartotojams.

Įgyvendinus projektą, sukaupta informacija bus naudojama kuriant naujas bei tobulinant/atnaujinant esamas įmonės paslaugas bei planuojant eksporto plėtros kryptis. Numatoma ir toliau dalyvauti parodose ir išnaudoti projekte sukauptą patirtį.

Įmonė neketina sustoti ir planuoja plėsti partnerių tinklą, didinti eksporto apimtis bei vardo žinomumą dar aktyviau ir efektyviau.